__Dokoła palą szajs i co ? I łapią schizy  A my ? My łapiemy tylko powiew świeżej bryzy  W prawej dłoni jointa mam  Jak tu prawie chyba wszyscy  My lubimy palić tylko dobre geesy

__Dokoła palą szajs i co ? I łapią schizy
A my ? My łapiemy tylko powiew świeżej bryzy
W prawej dłoni jointa mam
Jak tu prawie chyba wszyscy
My lubimy palić tylko dobre geesy

(Źródło: pianka09)

Notes
9
Posted
3 dni temu

Dark, Black&White, Japan and Romance blog. Click for more.

Dark, Black&White, Japan and Romance blog. Click for more.

(Źródło: ballabade, via krzycze-jestem)

Notes
2021
Posted
5 dni temu

Piercings | via Facebook na We Heart It.

Piercings | via Facebook na We Heart It.

(Źródło: alterskull, via krzycze-jestem)

Notes
19
Posted
5 dni temu
Kur*a mówią mi bądź sobą, a każą brać przykład z innych :/

Kur*a mówią mi bądź sobą, a każą brać przykład z innych :/

(Źródło: d-e-a-d-ly, via krzycze-jestem)

Notes
716
Posted
5 dni temu
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter